E-shop

V snahe zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu a súčasne šírku ponuky dovážaných čajov sme nadviazali úzku spoluprácu s pražským čajovým obchodom Teamountain. Naša spolupráca nie je iba pasívna v zmysle dovozu čajov z Prahy, ale aktívna, teda každoročne cestujeme po Ázii, objavujeme nových zaujímavých farmárov a ich čajmi dopĺňame ponuku našich partnerov z Teamountain. Pre internetový nákup môžete využiť E-shop Teamountain a my ju vybavíme z Bratislavskej predajne. Je tiež možnosť čaje si vyzdvihnúť osobne u nás.

Eshop Teamountain.cz