Náš tím

Spoznajte náš tím

Majo

Čaju sa venuje od čias vysokej školy. Svoje prvé profesionálne skúsenosti začal zbierať v roku 2004 ako zamestnanec v českej sieti čajovní. Následne pracoval vo viacerých Bratislavských čajovniach. Stretnutiami a spoluprácou s viacerými čajovými odborníkmi (za zmienku stojí Stéphane Erler z Taiwanu) a cestami za farmármi po Ázii si dopĺňa svoj rozhľad. Viedol množstvo degustácií, a prednášok na slovensku aj v zahraničí. Je členom tímu Teamountain ako nákupca čaju.

Dávid

David pracuje v čajovni od roku 2015. Vďaka svojmu veľkému záujmu o čaj prenikol pomerne rýchlo k bohatým vedomostiam a v súčastnosti vedie naše čajové degustácie. Zúčastňuje sa rôznych čajových udalostí v zahraničí, kde si stále dopĺňa vedomosti a mapuje svet čaju.

Henrich

Henrich sa pridal do tímu pomerne nedávno (2017). Prišiel však už s kvalitnými poznatkami o čaji. Študoval sinológiu na UK a strávil rok v Číne počas štúdia. Do čajovne priniesol aj svoj vkus a eleganciu.